Skybrud/højvandssikring

Udskiftning af tidligere gulvafløb uden højvandslukke til et med højvandslukke

Oversvømmelse i kælderen er ikke rart!

Ved at udskifte dine gulvafløb til en model med indbygget højvandslukke, som

lukker automatisk ved tilbageløb, sikrer du at vandet ikke kommer op af gulvafløbet.

Nyt gulvafløb med højvandslukke

Der findes forskellige løsninger på højvandssikring af kældre, f.eks.

pumpeløsninger,  som sikrer at du altid kan komme af med dit afløbsvand (så længe der er strøm).

Det er vigtigt af få lavet en tilstandsrapport af din kloaks aktuelle tilstand, det hjælper

nemlig ikke af få installeret højvandlukke mv. hvis din kloak er meget utæt

og der samtidig er revner i kældergulvet, for så kommer vandet bare op der!

Så få lige kloakmesteren til at lave en tv-inspektion først for

opklaring af kloak-installationens tilstand.

Tv inspektion af kloak.