Rotter

🐀

Rotter bruger din kloak som transportvej og spisekammer, men de bor der ikke.
Rotter bygger reder hvor der er tørt og sikkert for dem.
F.eks. under udhuse, i ubenyttede kloakrør, i kældre eller i din have.

Ved at sikre at din kloak er tæt og at ubenyttede kloakledninger på din grund er afproppet korrekt,
minimeres risikoen for ubudne gæster, især hvis du supplere med at få monteret en rottespærre
i din skelbrønd, der findes forskellige modeller på markedet.

Vi er Certificeret rottespærremontør og må installere, drive og vedligeholde
alle forekomne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav
til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer iht. gældende dansk
lovgivning.

Rottespærre monteret i udløbet i skelbrønd.

Pris eksempel på installation af 100/110 mm Rottespærre i tilgængelig frigravet skelbrønd Kontakt os for tilbudpris