Klagevejledning

Vi SKAL på baggrund af EU-direktiv oplyse hvor man som forbruger kan klage, hvis vi ikke selv kan opnå en løsning.

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106

1358  København K

TLF: 7216 0200

http://www.byggerietsankenaevn.dk