Minirenseanlæg

Her er et eksempel på en renseløsning i ikke-kloakerede områder f.eks. på landet eller i sommerhusområder. Dette er en opgave fra sommeren 2021 hvor kommunen havde meddelt ejeren af ejendommen et påbud om forbedret spildevandsrensning.

Har du fået et påbud om forbedret spildevandsrensning så kontakt os…..vi finder en løsning der passer på din ejendom